1
Công ty con
Phân phối
28
Chi nhánh
đại diện
277
Khách hàng
bán lẻ
64
Tỉnh thành
trên cả nước

28 Chi nhánh

phân bố trên toàn quốc

Hà Nội

Hải Phòng

Phú Thọ

Hải Dương

Bắc Ninh

Hoà Bình

Bắc Giang

Quảng Ninh

Ninh Bình

Hà Nam

Thái Nguyên

Thanh Hoá

Hà Tĩnh

Nghệ An

Quảng Bình

Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ

40 Đại lý

trải rộng khắp 64 tỉnh thành

Miền BắcMiền TrungMiền Nam

Hà Nội

Hải Phòng

Phú Thọ

Hải Dương

Bắc Ninh

Hoà Bình

Bắc Giang

Quảng Ninh

Ninh Bình

Hà Nam

Thái Nguyên

Thanh Hoá

Hà Tĩnh

Nghệ An

Quảng Bình

Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Hà Nam

Thái Nguyên